صفحه اصلی

سامانه پیام کوتاه سرویس های طلایی هر آنچه با پنل اس ام اس قابل تصور است !

با خدمات پیامکی سرویس های طلایی چه چیزی را کسب می کنید.

ارسال پیامک به مخاطبین و مشتریان بدون محدودیت رضایت 100% مخاطب از دریافت پیامک ، استفاده آسان بدون داشتن دانش فنی ، سال پیامک تبلیغاتی از نقشه، اصناف و سن و جنسیت ، شماره اختصاصی و امکان ارسال و دریافت همزمان ، سرویس پیامک فعالسازی و احراز هویت سریع

همچنین شما با استفاده از پیامک سرویس های طلایی می توانید مشتری را جذب کنید، از او نگهداری کنید، یک رابطه پایدار بسازید و خدمات بهتری ارائه دهید.

سامانه پیامکی خود را انتخاب کنید لیست قیمت

25000 تومان

پنل پایه

 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیام صوتی
 • یک خط اختصاصی
 • 20% امکانات سامانه پیامک
 • 500 پیامک هدیه
 • قیمت هر پیامک 12.1 تومان
ثبت نام
59000 تومان

پنل اقتصادی

 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیام صوتی
 • دو خط اختصاصی
 • 40% امکانات سامانه پیامک
 • 700 پیامک هدیه
 • قیمت هر پیامک 11.3 تومان
ثبت نام
129000 تومان

پنل شرکتی

 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیام صوتی
 • سه خط اختصاصی
 • 80% امکانات سامانه پیامک
 • 1500 پیامک هدیه
 • قیمت هر پیامک 12.1 تومان
ثبت نام
279000 تومان

پنل تجاری

 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیام صوتی
 • چهار خط اختصاصی
 • 100% امکانات سامانه پیامک
 • 1800 پیامک هدیه
 • قیمت هر پیامک 12.1 تومان
ثبت نام

افزایش مشتری

حفظ ارتباط همیشگی و پیوسته با مشتریان ، انجام اطلاع رسانی در هر کجا و در هر زمان

پیامک

تعامل با مشتری

برگزاری نظرسنجی، مسابقه، آزمون و ... به کمک پیامک گروهی

پیامک

اطلاع رسانی

انجام اطلاع رسانی در هر کجا و در هر زمان

مشتریان ما افتخار همراهی با ایشان را داشته ایم